Finance & Control

Finance is een essentieel onderdeel voor de sturing van de bedrijfsvoering. Finance staat centraal in de organisatie waar verleden, heden en toekomst samen komen. De finance afdeling moet nauw samenwerken met andere afdelingen om een cijfermatige basis aan te leveren voor beslissingen en realistische prognoses.

Het belang van finance voor organisaties en de business neemt toe. Tegenwoordig dient er altijd en overal beschikking te zijn over actuele en eenduidige financiële data en inzichten, wat zorgt voor flexibiliteit en wendbaarheid in de besluitvorming.

Waar van oudsher finance zich bezighield met de financiële administratie, wordt vandaag de dag vanuit deze hoek meer toekomstgericht gewerkt en wordt met behulp van analytics en big data relevante informatie vergaard om strategische beslissingen te nemen.

Het is steeds meer van belang dat processen en data toegankelijk, actueel en inzichtelijk zijn door digitalisering. De finance-functie verandert hierdoor ingrijpend. Finance wordt meer partner van de business voor de ondersteuning in de juiste inzichten, adviezen en management informatie. Door de modernisering worden andere vaardigheden gevraagd die nu belangrijker zijn voor het toewerken naar deze uitdagingen.

Vanuit DEFINE herkennen wij de professional die mee gaat in deze ontwikkeling en toekomstbestendig te werk gaat. Met onze expertise, netwerk en niche focus weten wij het verschil te maken in het werven van de juiste finance professional.

Define Recruitment - Finance & Sales

Onze specialismen

Finance

Vanuit Finance legt DEFINE de focus op de toekomstgerichte financial die in staat is om vandaag de puzzel op te lossen die de map toont om richting te bepalen.

Vanaf de invoer tot het afsluiten van het jaar, zonder een gestructureerde boekhouding heb je als organisatie geen inzage. DEFINE bemiddelt de volgende professionals binnen deze discipline:

• Financieel Medewerker
• Boekhouder
• GL Accountant
• Hoofd Financiële Administratie
• AP of AR Specialist

Define Recruitment - Finance & Sales
Define Recruitment - Finance & Sales

Control

Zodra de financiële gegevens zijn verwerkt is het zaak om grip op de zaak te krijgen en sturingsinformatie te genereren.

Klopt het gevoel met de feiten en kan hierop worden ingespeeld? Van rapportages tot analyses en budgetten tot forecasts, DEFINE voorziet in professionals die in staat zijn om correcte sturingsinformatie op te stellen en richt zich op de volgende functies:

• Junior Controller
• Assistent Controller
• Financial/Business Controller
• Reporting Analyst
• Medewerker Reporting & Control

Kennismaken met DEFINE?

Neem direct contact met ons op!

demo-attachment-1304-Group-11-1