Waarom werving & selectie met DEFINE

De krapte op de arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk toegenomen en beschikbare professionals zijn daardoor schaars geworden. Hierdoor is kennis niet altijd direct aanwezig en beschikbaar voor organisaties. Dit maakt het uitdagend om snel de juiste professional aan te trekken.

DEFINE is gespecialiseerd in de werving & selectie van salesprofessionals. Hierdoor heeft DEFINE snel toegang tot specialisten voor de opdrachtgever en begeleidt als recruitmentpartner het werving- en selectieproces van begin tot eind.

Samenwerken met DEFINE voor een permanente oplossing brengt de volgende voordelen met zich mee:

 • Commitment en transparantie tijdens het recruitmentproces
  • Advies over de arbeidsmarkt, profielen en arbeidsvoorwaarden
  • Samen creëren we een realistisch plan van aanpak
  • Ontzorging van een intensief en tijdrovend traject
  • Procesmatige en bewezen werkwijze
  • Betrokkenheid in het gehele traject en aandacht voor aftersales
  • Gebruik de expertise en tools van DEFINE
Define Recruitment - Finance & Sales

Een werving & selectie procedure met DEFINE

1. Inventarisatie

DEFINE streeft naar een persoonlijke aanpak, daarom komen wij graag bij onze opdrachtgever op locatie voor een uitgebreide inventarisatie. We onderzoeken de wensen waar de professional aan moet voldoen ten aanzien van vaardigheden en deskundigheid en stellen een organisatieprofiel op omtrent cultuur, doelstellingen en medewerkers.

DEFINE adviseert tijdens deze inventarisatie haar kennis van de huidige arbeidsmarkt, profielspecialismen en bijbehorende arbeidsvoorwaarden om zo samen de zoekopdracht te concretiseren en wordt een wervings-strategie opgesteld.

2. Netwerk

Nadat er samen de gewenste koers is bepaald worden er vanuit DEFINE een aantal stappen ondernomen om tot een kwalitatieve shortlist te komen. Deze shortlist bevat enkel en alleen geschikte kandidaten die intrinsiek gemotiveerd zijn.

DEFINE maakt gebruik van jobmarketing en gebruikt hiervoor diverse toonaangevende platforms om exposure te genereren.

Middels een directe benadering worden potentieel geschikte professionals benaderd uit ons uitgebreide netwerk en via populaire databases, het gebruik van AI tools en jobmarketing worden nieuwe contacten gelegd.

3. Interviews

Wanneer de eerste selectie heeft plaatsgevonden zullen diepte-interviews worden afgenomen voor de specifieke vacature om tot een gewenste shortlist te komen.

In deze diepte-interviews worden diverse gesprekstechnieken toegepast. We onderzoeken de match tussen de professional en de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van deskundigheid. Ook wordt er gekeken naar persoonlijkheid en organisatiecultuur en inventariseren we de gewenste arbeidsvoorwaarden

4. Introduceren

Op basis van deze diepte-interviews wordt een shortlist opgesteld met intrinsiek gemotiveerde professionals. DEFINE introduceert haar professionals met een uitgebreide profielschets, waar wordt ingezoomd op persoonlijkheid, deskundigheid en de gewenste arbeidsvoorwaarden.

5. Procesmanagement

Tijdens de gehele procedure fungeert DEFINE als intermediair en streeft naar een vloeiend proces. Door de agenda’s op tijd naast elkaar te leggen worden sollicitatiegesprekken ingepland en denken we vooruit. Tussentijds wordt er geëvalueerd en delen we de indrukken van sollicitanten. We schatten risico’s in en proberen deze af te dekken. Afhankelijk van de situatie is het streven om binnen 3 weken naar de afrondende fase toe te werken.

6. Afronding

In dit stadium assisteert en adviseert DEFINE bij het onderhandelings- en afrondingsproces.

DEFINE adviseert de opdrachtgever bij het opstellen van een passend arbeidsvoorwaardenpakket en assisteert bij de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst en indiensttreding.

7. Aftercare

Na indiensttreding blijft DEFINE betrokken en stemmen we graag diverse evaluatiemomenten af.

Meer informatie ontvangen over de permanente oplossingen van DEFINE?

Neem direct contact met ons op!